Jak działa system lojalnościowy i dlaczego go potrzebujesz?

Jak działa system lojalnościowy i dlaczego go potrzebujesz?

You are currently viewing Jak działa system lojalnościowy i dlaczego go potrzebujesz?

Erę programów lojalnościowych ze zbieraniem pieczątek na papierowych kartkach mamy już za sobą. Obecnie te działania marketingowe osiągnęły zdecydowanie wyższy poziom technologiczny. Zawdzięczamy to systemom informatycznym przeznaczonym do ich wdrażania i obsługi. System lojalnościowy jest obecnie niezbędnym narzędziem, jeśli chcesz zautomatyzować swoje działania związane z programem lojalnościowym, kontrolować jego postępy i rozwijać go, poszerzając grono jego uczestników.

System lojalnościowy do zarządzania programem

System lojalnościowy to specjalne oprogramowanie, które pozwala na wdrożenie programu lojalnościowego, a następnie jego obsługę. Jest jego zapleczem informatycznym odpowiadającym m.in. za naliczanie punktów, przyznawanie nagród, wysyłkę wiadomości i powiadomień czy też weryfikację postępów związanych z programem.

Wyobraź sobie sytuacje, że prowadzisz duży biznes, a Twój program lojalnościowy ma ponad 1000 uczestników. Jest to program punktowy, a klienci otrzymują punkty za zakupy. Nie posiadasz systemu informatycznego, a więc punkty zapisujesz na kartce, nie masz stałego dostępu do bilansu punktowego każdego uczestnika i nie jesteś w stanie kontrolować, kiedy z dużym prawdopodobieństwem będziesz musiał przyznać mu nagrodę.

System informatyczny pozwala na wprowadzenie zasad programu, ustalenie systemu naliczania punktów i/lub awansu na kolejne poziomy, przyporządkowanie progów punktowych do odpowiednich nagród, wysyłkę wiadomości, ale i kontrolę postępów oraz modyfikację dotychczasowych działań i wdrażanie zmian na podstawie zebranych danych i informacji o zachowaniach zakupowych klientów.

Automatyzacja działań dzięki systemowi lojalnościowemu

Jest to jeden z ważniejszych trendów marketingowych ostatnich lat. Wszystko to, co jest tylko możliwe, najlepiej automatyzować. Dzięki temu przyspieszamy wiele procesów. Odciążając człowieka z jego codziennych obowiązków, jesteśmy w stanie w krótszym czasie wykonać więcej zadań, a także mamy możliwość lepszego dopasowania przekazu do nawyków i preferencji klienta. Nowoczesny system lojalnościowy, jak np. Loyalty Starter pozwala na automatyzację m.in. naliczania punktów uczestników, przyznawania nagród, weryfikacji uczestnika, wysyłkę wiadomości i powiadomień czy też segmentację uczestników i podział ich na grupy według konkretnych kryteriów.

Automatyzacja sprawiła, że wiele działań związanych z programem lojalnościowym, które dotychczas były wykonywane ręcznie, teraz można przydzielić oprogramowaniu. Obsługą programu może więc zajmować się mniejszy zespół, który jest zdecydowanie bardziej skoncentrowany na analizie danych i udoskonalaniu programu niż na jego bieżącej obsłudze. Uczestnik z kolei natychmiast po wykonaniu punktowanej akcji, ma uzupełniane swoje konto punktowe, a także po osiągnięciu określonego progu, od razu ma przyznawaną nagrodę. Ty z kolei nie musisz do każdego uczestnika wysyłać osobnego maila czy wiadomości. Wystarczy, że ustawisz odpowiednie parametry, a system automatycznie je wyśle we właściwym czasie i do wyznaczonych osób.

Kontrola postępów w programie lojalnościowym

Każde działanie marketingowe wymaga stałej weryfikacji. Raz uruchomiony projekt nie jest zdany na funkcjonowanie jedynie w swojej pierwotnej formie. Nawet ustalając idealny plan działania, trzeba się liczyć, że nie zostanie on w pełni zrealizowany. Program lojalnościowy trzeba sprawdzać i weryfikować, czy realizuje zamierzone cele, czy cieszy się dużym zainteresowanie, czy przyciąga właściwą grupę docelową, a także czy skutecznie motywuje uczestników do konkretnych aktywności.

System lojalnościowy nieustannie zbiera dane dotyczące samych klientów, jak i ich działań. W panelu administratora masz dostęp do wielu statystyk – raportów i wykresów, które generują się automatycznie na podstawie zgromadzonych informacji. Możesz się więc dowiedzieć nie tylko, jak dużo uczestników należy do Twojego programu lojalnościowego, ale też jak często dokonują zakupów w Twoim sklepie, jak szybko osiągają progi punktowe, których aktywności związanych z programem podejmują się najczęściej, jakie produkty wybierają, jaka jest wartość ich koszyków, jak też jakie generują zyski i czy są one wyższe proporcjonalnie do kosztów obsługi programu lojalnościowego.

Kontrola postępów sprawia, że podejmujesz bardziej świadome działania związane ze zmianami w strukturze i planie programu lojalnościowego. Minimalizuje ona ilość prób i błędów, co przekłada się na skuteczną optymalizację budżetu – więcej zyskujesz i oszczędzasz niż inwestujesz i tracisz. Twój bilans jest nie tylko dodatni, ale stale rośnie.

Szybkie wdrażanie zmian za pomocą systemu lojalnościowego

Bezpośrednio z kontrolą i analizą postępów związana jest potrzeba i konieczność wdrażania zmian i modyfikacji. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie rozbudowane funkcjonalności systemu lojalnościowego. W dowolnym momencie możesz wprowadzić nową strategię naliczania punktów, uzupełnić program klubowy o poziomy uczestnictwa, zorganizować konkurs czy loterię, a także poszerzyć katalog nagród. Ważne jest, aby jednak te zmiany miały swoje fundamenty zbudowane na wcześniej przeanalizowanych wynikach.

Aby tego dokonać, wystarczy w systemie lojalnościowym wprowadzić kilka zmian ustawień. Oczywiście to, czy jest to możliwe, zależy od rodzaju oprogramowania i jego funkcjonalności. W przypadku Loyalty Starter możesz to zrobić samodzielnie z poziomu swojego panelu admina. Nieco inaczej wygląda to przy systemach szytych na miarę, a więc budowanych od podstaw przez zespół informatyków. Wtedy z dużym prawdopodobieństwem konieczne będzie wsparcie specjalisty.

Program lojalnościowy ukierunkowany na rozwój

Twój program lojalnościowy będzie postępował, jeśli o niego odpowiednio zadbasz. Osiągnięcie jednego celu nie jest końcem Twoich działań marketingowych. Pozyskanie 1000 aktywnych uczestników nie oznacza, że nie będzie kolejnych. Program lojalnościowy musi ewaluować wraz z coraz większymi wynikami. Ponadto zmieniają się trendy i nawyki konsumentów, do których trzeba dostosować swój program lojalnościowy, aby cieszył się niesłabnącym zainteresowaniem i wspierał Twoją sprzedaż oraz proces budowania relacji z klientami. System lojalnościowy pozwala na taki rozwój, szczególnie jeśli jest elastyczny i umożliwia łatwe i szybkie modyfikacje.

System lojalnościowy to coś więcej niż zaplecze informatyczne dla programu. To środowisko, które pozwala na realizację zaplanowanych założeń, kontrolę postępów i wdrażanie zmian. To też realne wsparcie w efektywnej komunikacji z uczestnikami. Trudno jest mówić o powodzeniu działań marketingowych bez odpowiedniego narzędzia do zarządzania nimi, ich postępami i zrealizowanymi celami.