To był ogromny błąd. Dotyczy instalacji fotowoltaicznych.

  • Kategoria Energetyka
  • Opublikowano:

To był ogromny błąd. Dotyczy instalacji fotowoltaicznych.

You are currently viewing To był ogromny błąd. Dotyczy instalacji fotowoltaicznych.

Rozwój energetyki słonecznej w Polsce jest bardzo szybki. W ostatnich latach liczba prosumentów w naszym kraju gwałtownie wzrosła, lecz miało to negatywne konsekwencje. Wszystko to za sprawą jednego, ale bardzo ważnego błędu.

Liczba producentów-konsumentów w Polsce to już ok. 1,2 mln. Dla porównania – w 2015 roku było ich około 4 000. Na pierwszy rzut oka można by pomyśleć, że to powód do radości i z pewnością tak jest. Im więcej odnawialnych źródeł energii, tym większa niezależność od paliw kopalnych. Jednak wzrost liczby urządzeń fotowoltaicznych ma również swoje wady.

Polskie sieci elektroenergetyczne powstają od dziesięcioleci w celu przesyłania energii z dużych elektrowni do odbiorców. Mikrourządzenia fotowoltaiczne znacząco wpływają na tę sytuację. Energetyka rozproszona oznacza, że ​​sieci są przeciążone na obszarach, gdzie zainstalowanych jest wiele źródeł energii. Ich modernizacja będzie wymagała miliardów złotych.

Duże obciążenie sieci przesyłowych powoduje, że instalacje fotowoltaiczne nie mogą działać optymalnie. W wielu rejonach Polski awarie urządzeń fotowoltaicznych można zaobserwować w momencie największego nasłonecznienia, tj. od 11:00 do 15:00. Jest to spowodowane wzrostem napięcia sieciowego.

Mikroinstalacja wyłącza się

Wysokie napięcie w sieci wynika z charakterystyki domowego zużycia energii elektrycznej. W okresach, gdy produkcja energii słonecznej jest najwyższa, zużycie energii spada. Większość z nas jest obecnie poza domem, co oznacza, że ​​energia elektryczna musi być odprowadzana z powrotem do sieci i nie może być używana lokalnie. To z kolei obciąża sieć i może mieć wpływ na odbiorców energii elektrycznej.

Obecnie trudno rozwiązać ten problem inaczej niż inwestując w modernizację sieci. Można było jednak podejść do tematu z innego punktu widzenia, dzięki czemu sieci byłyby znacznie mniej obciążone.

– Komercyjne instalacje fotowoltaiczne to przydatne rozwiązanie dla firm, ale także dla społeczeństwa, moim zdaniem nawet bardziej niż domowe mikroinstalacje. Największa produkcja energii ze słońca występuje po południu, kiedy większości z nas nie ma w domu – wtedy jesteśmy w pracy, w urzędach, w biurach. Tutaj zużywamy ogromne ilości energii elektrycznej – zasilane są komputery, klimatyzatory, maszyny w zakładach produkcyjnych, lodówki – skomentował zdarzenie ekspert ds. energii odnawialnej Marcin Ściążko.

Budynki, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, często są otwarte po kilka godzin dziennie, a nawet przez cały dzień. Mają duże zapotrzebowanie na energię elektryczną, ale ich główną zaletą jest to, że prawie zawsze pracują w ciągu dnia. Dzięki temu możliwe byłoby konsumowanie energii na miejscu bez obciążania sieci przesyłowych.

Inwestycja w fotowoltaikę

Dla harmonijnego rozwoju energii słonecznej dążmy do jak największej konsumpcji własnej. Dla użytkowników poszczególnych producentów jest to praktycznie niemożliwe. Tutaj opłacalność inwestycji obliczana jest co roku – energia elektryczna wyprodukowana latem ma na celu pokrycie kosztów energii ponoszonych zwykle zimą. Obecnie nie ma programów skierowanych do indywidualnych odbiorców, które zachęcałyby firmy do inwestowania w energię słoneczną w takim stopniu, w jakim ma to Mia Elektro.

Źródło: https://www.oszomega.pl/