NDVI, czyli jak oceniać kondycję roślinności na podstawie zdjęć satelitarnych

NDVI, czyli jak oceniać kondycję roślinności na podstawie zdjęć satelitarnych

You are currently viewing NDVI, czyli jak oceniać kondycję roślinności na podstawie zdjęć satelitarnych

Rozwój technologii i powszechny dostęp do rozwiązań dostępnych wcześniej jedynie dla wąskich grup, to szansa na ułatwienie zarządzania między innymi gospodarstwem rolnym. Chociażby możliwość pobierania zdjęć satelitarnych pozwala na lepszą ocenę stanu upraw.

Jednak sam wizualny podgląd „z góry” pozbawiony pogłębionej analizy dodatkowych wskaźników i ich właściwej interpretacji, nie przyniesie rolnikom wymiernych korzyści. Jednym z nich jest wskaźnik NDVI. Przeczytaj i sprawdź, co to jest i o czym informują jego wartości.

Co to jest wskaźnik NDVI?

Wskaźnik NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) jest miarą zdrowia i gęstości roślinności na powierzchni ziemi. To powszechnie stosowany wskaźnik w dziedzinie teledetekcji, który opiera się na analizie danych z obrazów satelitarnych. Szersze jego omówienie znajdziesz w tym artykule: https://agronomist.pl/artykuly/ndvi-czym-jest-i-jak-korzystac-z-tego-wskaznika.

Wskaźnik NDVI oblicza się na podstawie dwóch zakresów fal elektromagnetycznych: podczerwieni bliskiej (NIR – Near Infrared) i podczerwieni czerwonej (RED – Red). Rośliny absorbują światło RED i odbijają NIR, dlatego te dwa zakresy są kluczowe do analizy roślinności.

NDVI oblicza się według wzoru: NDVI = (NIR – RED) / (NIR + RED), a jego wartość mieści się w przedziale od -1 do 1. Wartości bliskie -1 oznaczają obszary nieporośnięte, takie jak skały czy wody, zaś wartości bliskie 1 wskazują na obszary o intensywnej roślinności. Wskaźnik bliski zeru oznacza natomiast obszary, gdzie roślinność jest niewielka lub słabo rozwinięta.

NDVI – kiedy jest przydatny?

Analiza wskaźnika NDVI pozwala na monitorowanie zmian w roślinności w różnych skalach, od lokalnych obszarów po całe regiony. Jest szczególnie przydatny w dziedzinach takich jak monitoring zmian środowiskowych, ocena wpływu suszy lub pożarów, analiza zdrowia roślin, planowanie zasiewów czy monitorowanie jakości gleby.

Analizy wskaźnika NDVI wykorzystuje się w między innymi w nowatorskim narzędziu Sat – Agro, opartym na monitoringu satelitarnym pól. Zarejestruj się w portalu https://agronomist.pl/ i zyskaj bezpłatny dostęp do tego przydatnego programu.