Techniki zabezpieczenia pracowników na rusztowaniach – co warto wiedzieć?

Techniki zabezpieczenia pracowników na rusztowaniach – co warto wiedzieć?

You are currently viewing Techniki zabezpieczenia pracowników na rusztowaniach – co warto wiedzieć?
House Building Aluminum Scaffolding Setup. Construction Site Equipment.

Praca na wysokości zawsze jest niebezpieczna. Upadek wiąże się z ryzykiem poważnych obrażeń, a nawet zgonu. Dlatego, wykonując takie roboty, należy bezwzględnie przestrzegać norm BHP, zaś w razie korzystania z rusztowań, stosować odpowiednie techniki zabezpieczenia pracowników przed upadkiem.

Rusztowania i drabiny potrzebne są do realizowania poważnych inwestycji budowlanych, a także przy wykonywaniu drobnych prac remontowych w domu czy mieszkaniu. Konstrukcje te cechować się muszą wysoką jakością i trwałością oraz spełniać normy BHP – zależy od tego bezpieczeństwo osób pracujących na wysokości, o czym doskonale wie firma https://www.rusztowania-krause.dmn.pl/. Jednakże oprócz jakości samych rusztowań, bardzo ważnym czynnikiem minimalizowania ryzyka upadku jest stosowanie się do zasad bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo na rusztowaniu – podstawowe zasady

Pracując na rusztowaniach, absolutnie nie wolno bagatelizować kwestii związanych z ich właściwym i bezpiecznym użytkowaniem – ich ignorowanie doprowadzić może do wypadków, także śmiertelnych. Jakie to zasady?

Przede wszystkim każde rusztowanie musi zostać zmontowane oraz użytkowane zgodnie ze specyfikacją techniczną dostarczoną przez producenta, jak również zachowywać zgodność z aktualnie obowiązującymi normami BHP. Montaż oraz demontaż rusztowania wykonywać mogą wyłącznie osoby posiadające wymagane uprawnienia w tym zakresie.

Przed rozstawieniem rusztowania konieczne jest przygotowanie podłoża, przykładowo poprzez jego oczyszczenie i wyrównanie. Jest to warunek zagwarantowania stabilności konstrukcji, która oczywiście musi być solidnie zmontowana i ustawiona. W żadnym wypadku nie można jej ustawić na czymkolwiek, co groziłoby uślizgiem lub wywróceniem.

Zabronione jest przekraczanie obciążenia użytkowego danego rusztowania (może ono być inne dla każdego modelu, więc przed rozpoczęciem prac należy się upewnić, ile wynosi). Nie wolno zapominać, że na nośność całej konstrukcji w znacznym stopniu wpływa montowanie jakichkolwiek dodatkowych elementów, np. siatek ochronnych – trzeba to uwzględnić przy obliczaniu dopuszczalnego obciążenia, a także zastosować dodatkowe kotwienie rusztowania, żeby zapobiec jego oderwaniu się od budynku.

Bezpieczeństwo pracowników – najważniejsze zasady

Każde rusztowanie, na którym pomosty robocze i/lub komunikacyjne znajdują się na wysokości powyżej 2 metrów od podłoża, musi zostać obowiązkowo wyposażone w odpowiednie zabezpieczenia. Zaliczają się do nich:

1) Poręcze zamykające podesty. Wymagane są co najmniej dwie poręcze:

główna na wysokości 1,1 metra od powierzchni pomostu do górnej powierzchni poręczy;

pośrednia na wysokości 0,6 metra od powierzchni pomostu do jej górnej powierzchni.

2) Poręcze od strony ściany budynku, jeżeli odległość pomostu od lica ściany przekracza 20 cm.

3) Deski burtowe od strony zewnętrznej pomostu – w przypadku rusztowań wolnostojących muszą one zostać ułożone dookoła całego pomostu. Rusztowania elewacyjne nie muszą posiadać desek burtowych od strony ściany, jeśli brzeg pomostu nie znajduje się w odległości większe niż 20 cm od lica ściany.

4) Klapy zamykające przejścia w ciągach komunikacyjnych – muszą one zawsze pozostawać zamknięte, jeśli nikt aktualnie nie porusza się danym ciągiem komunikacyjnym.

Do wyposażenia pracowników należą z kolei szelki z linką zabezpieczającą, którą podczas pracy trzeba przypiąć do jednego ze stałych elementów rusztowania.

Wykonywanie po zmroku jakichkolwiek prac na rusztowaniu jest zabronione, jeżeli nie jest ono odpowiednio oświetlone. Prace na wysokości są zabronione także wówczas, gdy siła wiatru przekracza 10 m/s, występuje mgła, gołoledź lub inne niesprzyjające warunki atmosferyczne.

Więcej na temat zasad bezpieczeństwa pracy na wysokości przeczytać można tutaj: https://optimumbhp.pl/blog/o-czym-warto-pamietac-podejmujac-sie-pracy-na-wysokosciach.

Odporna konstrukcja

Rusztowania wykonywać można z różnych materiałów, ale pamiętając, że ich jakość jest czynnikiem ogromnie wpływającym na bezpieczeństwo pracowników. Obecnie znaczącą popularnością cieszą się rusztowania aluminiowe, bardzo wytrzymałe i trwałe, co przekłada się na długoletnią, bezpieczną eksploatację.