Jak pozbyć się odpadów budowlanych po remoncie w domu?

Jak pozbyć się odpadów budowlanych po remoncie w domu?

You are currently viewing Jak pozbyć się odpadów budowlanych po remoncie w domu?

Pochłonięcie obowiązkami związanymi z remontem sprzyja pominięciu kwestii dotyczącej wywozu odpadów budowlanych. Nieczystości poremontowe według przepisów Ustawy o odpadach nie powinny trafić do śmietników komunalnych, a ich niewłaściwe zagospodarowanie może skutkować otrzymaniem wysokiego mandatu. Jak sprawnie pozbyć się odpadów po remoncie domu lub mieszkania?

Co zaliczamy do odpadów poremontowych?

Mianem odpadów poremontowych określa się śmieci, które powstają w trakcie przeprowadzenia zmian budowlano-wykończeniowych. Według ogólnie przyjętej klasyfikacji odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie katalogu odpadów takie śmieci należą do grupy odpadów budowlanych, które wymagają specjalnego sposobu postępowania. Nie można ich wrzucić do tradycyjnego kosza i utylizować na własną rękę.

Do odpadów budowlanych zalicza się niemal wszystkie śmieci pochodzące z budowy, rozbiórek i demontażu obiektów oraz remontów. W specjalny sposób należy zatem utylizować m.in. gruz budowlany (pokruszone cegły, fragmenty konstrukcji betonowych, elementy ceramiki), płyty gipsowo-kartonowe, elementy metalowych instalacji, części armatury, opakowania po materiałach budowlanych (klejach, zaprawach, tynkach), fragmenty tapety, elementy drewniane oraz wielkogabarytowe meble.

Jak utylizować odpady budowlane?

Jednym ze sposobów zagospodarowania odpadów budowlanych wytworzonych w czasie remontu jest oddanie ich do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK-a. W każdej gminie powinien znajdować się przynajmniej jeden taki punkt, gdzie mieszkańcy bezpłatnie mogą dostarczyć gruz oraz inne rodzaje śmieci pozostałych po remoncie. Za wyborem rozwiązania nie przemawia konieczność organizacji własnego transportu oraz limity ilościowe, które przypadają na jednego mieszkańca i uniemożliwiają oddanie odpadów z remontu na większą skalę.

Wygodniejszym rozwiązaniem i alternatywą dla gminnych punktów jest wynajem kontenera na odpady budowlane. Takie usługi oferuje m.in. firma EKO-LOGIS, która zajmuje się odbiorem odpadów po remoncie na terenie Dolnego Śląska i sąsiednich województw. Przedsiębiorstwo w swojej ofercie dysponuje pojemnikami umożliwiającymi składowanie różnych frakcji nieczystości budowlanych, a rodzaj i wielkość kontenera możesz dopasować do własnych potrzeb.

Rodzaje kontenerów na odpady budowlane

Wywóz gruzu w Zielonej Górze przebiega sprawnie i szybko. Kontenery podstawiane są pod dom lub klatkę schodową w wyznaczonym terminie, a następnie odbierane po upływie ustalonego czasu wynajmu. Do dyspozycji klientów są różne rodzaje pojemników m.in. umożliwiające selektywne składowanie wybranych frakcji odpadów budowlanych. W ten sposób można utylizować m.in.:

  • gruz budowlany czysty,
  • odpady opakowaniowe,
  • odpady z drewna lub metali,
  • odpady papy budowlanej,
  • odpady gabarytowe,
  • zmieszane odpady budowlane.

Wymienione pojemniki dostępne są w różnych wariantach gabarytowych – od 2,5 do nawet 36 m³.

Ile kosztuje wywóz gruzu?

Ceny wywozu gruzu zaczynają się już od około 300 złotych za tonę. Warto pamiętać, że na koszt usługi w dużej mierze wpływają również czynniki, takie jak: lokalizacja ustawienia kontenera, czas wynajmu oraz liczba i rodzaj pojemników.